پایگاه خبری انتخاب
1400/04/13
09:28
♦️وزیر آموزش و پرورش: درصورت ایمنی جمعی، مدارس مهرماه بازگشایی می شود 🔹وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورتی که ایمنی جمعی حاصل شود، مدارس مهرماه امسال...

♦️وزیر آموزش و پرورش: درصورت ایمنی جمعی، مدارس مهرماه بازگشایی می شود🔹وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورتی که ایمنی جمعی حاصل شود، مدارس مهرماه امسال بازگشایی خواهد شد. محسن حاجی میرزایی با بیان این مطب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اظهار کرد: آموزش در دوران کرونا به همان کیفیت قبل نبود، اما اجازه ندادیم آموزش و پرورش دچار آسیب شود.entekhab.ir/۰۰۲cqFانتهای خبر

0
0