بورس پلنر
1399/10/09
08:27
📌شفاف‌سازی #تاپیکو در خصوص فرایند خرید و فروش سهام و سود سرمایه گذاری‌ها بیش از 80 درصد از سود محقق شده تاپیکو از محل سود دریافتی از شرکتهای تابعه...

📌شفاف‌سازی #تاپیکو در خصوص فرایند خرید و فروش سهام و سود سرمایه گذاری‌هابیش از ۸۰ درصد از سود محقق شده تاپیکو از محل سود دریافتی از شرکتهای تابعه، ناشی از تولید و عملیات بوده و تنها ۲۰ درصد از سود مذکور، از محل فروش سهام حاصل شده است که آن هم منطبق با اساسنامه شرکت و در چارچوب کلیه قوانین و مقررات و رویه های جاری صورت گرفته است.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0