بانی فام
1399/10/10
13:22
#چافست احتمال 19% سود و صعود قیمت تا محدوده 26543 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد ▫️شتاب اف...

#چافست


احتمال ۱۹٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۲۶۵۴۳ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان خریداران


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0