بتاسهم
1399/08/24
20:19
عرضه 711 میلیون دلار در سامانه نیما؛ نرخ 24950 تومان در هفته منتهی به 22 آبان 1399، قریب به 711 میلیون دلار به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان و ...

عرضه ۷۱۱ میلیون دلار در سامانه نیما؛ نرخ ۲۴۹۵۰ تومان


در هفته منتهی به ۲۲ آبان ۱۳۹۹، قریب به ۷۱۱ میلیون دلار به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان و به ارزهای مختلف در سامانه نیما عرضه و بفروش رسید که بر اساس معاملات انجام شده میانگین نرخ موزون معاملات دلاری حدود ۲۴۹۵۰ تومان بوده است.


_بانک مرکزیانتهای خبر

0
0