مهدی ساسانی
1400/05/24
21:19
20 سال تحت آموزش نیروهای آمریکا و اروپا باشی، اما دریغ از 20 دقیقه مقاومت در برابر طالبان وقایع اخیر افغانستان تلنگر بسیار بزرگی بود فهمیدیم: حف...

۲۰ سال تحت آموزش نیروهای آمریکا و اروپا باشی، اما دریغ از ۲۰ دقیقه مقاومت در برابر طالبانوقایع اخیر افغانستان تلنگر بسیار بزرگی بودفهمیدیم:حفظ یکپارچگی ملی و تاریخی ملت ایران چقدر مهم است


حفظ کیان و تمامیت ارضی ایران چقدر مهم است


نباید اسیر بازی قوم و قبیله شویم و اجازه دیوارکشی بین ملت و تبدیل شهروند به عضوی از قبیله و عشیره را بدهیم


وقتی از اهمیت و لزوم گسترش وطن‌خواهی می‌گوییم، عده‌ای ترش می‌کنند۳۴ روز با چند صد تکاور ارتش و اندکی مردم، چند لشکر مجهز عراق را در خرمشهر زمین‌گیر کردیم✅وطن را نه ایدئولوژی که وطن‌خواهی حفظ می‌کند#وطن‌پرستی #اول‌ایران

انتهای خبر

0
0