سیگنال یاب روزانه
1399/08/27
22:49
دولت آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است علیرضا رزم حسینی وزیر صمت با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد ف...

دولت آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است
علیرضا رزم حسینی وزیر صمت با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم گفت:تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میباشد.حدود ۷۵ درصد از زیرساختهای سامانه جامع تجارت آماده است و هماهنگی های لازم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با دستگاه‌های ذیربط انجام شده است.

انتهای خبر

0
0