بولتن اقتصادی
1399/11/12
20:03
سخنگوی وزارت خارجه: 🔹 خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری تسنیم در خصوص دیدار هیات طالبان با وزیر امور خارجه کشورمان مخدوش و حتی اشتباه و گمراه‌کننده ب...

سخنگوی وزارت خارجه:🔹 خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری تسنیم در خصوص دیدار هیات طالبان با وزیر امور خارجه کشورمان مخدوش و حتی اشتباه و گمراه‌کننده بود

انتهای خبر

0
0