مجید سلطانی
1399/09/23
10:27
بگیر و بند سازمان و معلق کردن چند سهم هم هیچ اثری نخواهد داشت و صرفا جنبه هشدار دارد! بسیاری از مشکلات این بازار نتیجه خطاهای خود بزرگان بازار است،...

بگیر و بند سازمان و معلق کردن چند سهم هم هیچ اثری نخواهد داشت و صرفا جنبه هشدار دارد! بسیاری از مشکلات این بازار نتیجه خطاهای خود بزرگان بازار است، خیلی ها علت را نمی بینند و دنبال معلول می گردند !


انتهای خبر

0
0