نوآوران امین
1401/06/02
13:44
خوراک دام پارس (#غدام) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ⭕️کاهش (۵۱.۱۷) درصدی...

خوراک دام پارس (#غدام)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰⭕️کاهش (۵۱.۱۷) درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۱۷.۷۵ درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰


✅رشد ۱۰۹.۲۸ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0