نوآوران امین
1399/10/28
17:03
لیزینگ کار آفرین(#ولکار) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 31 درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ 12 ماهه 1398 د...

لیزینگ کار آفرین(#ولکار)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۱ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۸۶,۶۵۱ میلیون ریال به مبلغ ۳۷۶,۰۰۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۸۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۳۷۶ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۸۰۳۶۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۰۴۰۷ میلیون ریال رسیده است)تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0