صدای بورس
1401/06/01
21:55
🔴وزیر خارجه روسیه می گوید واشنگتن باید به پیشنهاد اروپا برای احیای توافق هسته ای با ایران پاسخ دهد.

🔴وزیر خارجه روسیه می گوید واشنگتن باید به پیشنهاد اروپا برای احیای توافق هسته ای با ایران پاسخ دهد.


انتهای خبر

0
0