همفکران
1400/01/08
09:15
#نبض_بازار 📈نماد #بترانس در قیمت بالای 300 تومان با صف خرید بالای 88 میلیون سهم همراه است.

#نبض_بازار


📈نماد #بترانس در قیمت بالای ۳۰۰ تومان با صف خرید بالای ۸۸ میلیون سهم همراه است.انتهای خبر

0
0