سهم گلچین
1401/05/30
15:13
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,429,898 8920.97 واحد منفی ارزش بازار 54,005,459 میلیارد ریال ارزش معاملات 30,804 میلیارد ریال حجم معاملات 5.63 میلیا...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۴۲۹,۸۹۸


۸۹۲۰.۹۷ واحد منفی


ارزش بازار ۵۴,۰۰۵,۴۵۹ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۳۰,۸۰۴ میلیارد ریال


حجم معاملات ۵.۶۳ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۱۹۶۴ واحد منفی


فارس ۱۲۹۶ واحد منفی


کچاد ۱۰۳۹ واحد منفی


کگل ۹۵۳ واحد منفی


وامید ۷۹۵ واحد منفی


فخوز ۴۰۳ واحد منفی


ومعادن ۲۵۴ واحد منفی


بیشترین حجم معاملات


خساپا ۷۵۶ میلیون سهم


شستا ۳۶۷ میلیون سهم


دی ۲۹۱ میلیون سهم


خودرو ۲۵۸ میلیون سهم


های وب ۲۱۳ میلیون سهمانتهای خبر

0
0