پیامهای ناظر بازار
1399/09/03
10:58
توقف نماد (زدشت۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (زدشت۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0