سیگنال یاب روزانه
1401/05/29
23:59
سرکوب حداقل دستمزد در ایران به کمتر از یک-دهم کره جنوبی حداقل دستمزد ماهانه در ایران ۴۰۰ دلار و در کره جنوبی ۸۰۰ دلار در سال ۱۳۸۹ (پیش از تحریمهای...

سرکوب حداقل دستمزد در ایران به کمتر از یک-دهم کره جنوبیحداقل دستمزد ماهانه در ایران ۴۰۰ دلار و در کره جنوبی ۸۰۰ دلار در سال ۱۳۸۹ (پیش از تحریمهای دور اول) بود. در نتیجه سقوط ارزش ریال حداقل دستمزد ماهانه در ایران به ۱۴۰ دلار در سال ۱۴۰۰ تنزل یافت، اما در کره جنوبی حداقل دستمزد ماهانه با دو برابر افزایش به ۱۶۰۰ دلار صعود کرد.طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ حداقل دستمزد به دلار در ایران ۶۵ درصد کاهش یافت، اما در کره جنوبی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. نسبت حداقل دستمزد ایران به کره جنوبی ۵۰ درصد در سال ۱۳۸۹ بود که به ۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید.در یک اقتصاد دلاریزه با مسابقه قیمت دلار و کالاها که سهم دستمزدها از هزبنه تولید حدود ۶ درصد و سهم مواد اولیه بیش از ۷۰ درصد است، این که دولت و ایادی اقتصادخوانده و رسانه های زرد افزایش دستمزدها را عامل تورم معرفی می کنند، نشان می دهد که یکی از اهداف کلیدی شوکهای قیمت ارز چپاول مردم با مالیات تورمی و سرکوب دستمزدها است.انتهای خبر

0
0