سهام سودآور
1399/11/11
09:15
وزیر ارتباطات: 🔹اگر کسی با دسترسی پهن‌باند مخالفت کند، بدون تردید معیشت مردم را نشانه گرفته

وزیر ارتباطات:


🔹اگر کسی با دسترسی پهن‌باند مخالفت کند، بدون تردید معیشت مردم را نشانه گرفتهانتهای خبر

0
0