سیگنال یاب روزانه
1399/08/11
21:26
#ونوین سهم به محدوده حمایتی واکنش خوبی نشون داده در کوتاه مدت و میان مدت میتونه اهدافی که در چارت مشخص کردم رو تاچ کنه 99/08/11

#ونوینسهم به محدوده حمایتی واکنش خوبی نشون دادهدر کوتاه مدت و میان مدت میتونه اهدافی که در چارت مشخص کردم رو تاچ کنه۹۹/۰۸/۱۱
انتهای خبر

0
0