مجید سلطانی
1399/10/28
21:55
خیلیها در حال گذراندن بهترین روزهای عمرشان هستند، در حالیکه که شتابان بدنبال روزهای بهتری می گردند! اینها وقتی به آخر خط رسیدند، بر می گردن و حسرت ...

خیلیها در حال گذراندن بهترین روزهای عمرشان هستند، در حالیکه که شتابان بدنبال روزهای بهتری می گردند! اینها وقتی به آخر خط رسیدند، بر می گردن و حسرت گذشته ای را می خورند که چون گلی نبوییده ماند و پژمرد ! زندگی مقصد نیست که گازش را بگیری تا سریعتر بهش برسی، زندگی جاده ایست که هر چه تندتر بری، زودتر به آخرش می رسی! آهسته برو و از جاده لذت ببر! بدان که تمام راه ها مقصدشان یکیست!#سلطان❤️💚

انتهای خبر

0
0