کدال۳۶۰
1400/09/09
12:37
#فروژ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران ▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در دوره 12 ماهه منتهی...

#فروژ


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران
▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱,۳۳۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۵٪ افزایش داشته است.▪️ «فروژ» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۴۷۰,۲۹۱ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۰۹-۰۹ ۱۲:۳۹:۵۲ (۸۲۲۵۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0