کدال۳۶۰
1399/12/06
13:15
#بسویچ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪️ شرکت پارس سویچ طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 معادل 668,083 میلیون ریال از م...

#بسویچ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪️ شرکت پارس سویچ طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معادل ۶۶۸,۰۸۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰۳٪ افزایش داشته است.▪️«بسویچ» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴,۴۸۳,۹۹۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۲-۰۶ ۱۳:۱۵:۴۲ (۷۲۵۴۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0