موج مثبت Positive Wave
1400/01/16
11:11
#وخارزمح متعادل با نسبت خریدار به فروشنده 1به 10❗️ صف فروش #وخارزم فیک و برای جمع آوری حق تقدم هاست.

#وخارزمح متعادل با نسبت خریدار به فروشنده ۱به ۱۰❗️صف فروش #وخارزم فیک و برای جمع آوری حق تقدم هاست.

انتهای خبر

0
0