پایگاه خبری انتخاب
1399/09/19
13:38
زندگینامه و سوابق آیت الله محمد یزدی آیت الله محمد یزدى در سال ۱۳۱۰ هجرى شمسى چشم به جهان گشود. جدش، مرحوم شیخ محمدعلى، حدود صد سال پیش از یزد به ...

زندگینامه و سوابق آیت الله محمد یزدیآیت الله محمد یزدى در سال ۱۳۱۰ هجرى شمسى چشم به جهان گشود. جدش، مرحوم شیخ محمدعلى، حدود صد سال پیش از یزد به اصفهان هجرت کرد و در مدت زمان کوتاهى، در حوزه علمیه اصفهان، به درجات علمى بالایى نایل آمد. مرحوم «آقانجفى» که در آن دوره، ریاست حوزه علمیه اصفهان را بر عهده داشت، شیخ محمد على را مامور بحث و مناظره با کشیشهاى ارامنه جلفاى اصفهان کرد که شیخ محمدعلى توانست بر تمامى آنها فایق آید و از آن پس، «شیخ یزدى» شهرت یافت.جزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲TFV


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0