مجید سلطانی
1399/12/05
20:10
📌 رافائل گروسی: توافق با ایران به آژانس اجازه می‌ دهد، فعالیت‌ های کلیدی ایران را ثبت کرده و آنها را مورد نظارت قرار دهد، به نحوی که آژانس در پایان...

📌 رافائل گروسی: توافق با ایران به آژانس اجازه می دهد، فعالیت های کلیدی ایران را ثبت کرده و آنها را مورد نظارت قرار دهد، به نحوی که آژانس در پایان بتواند اطلاعات را بازیابی کند⬅️در پایان چنانچه توافقی [برای رفع تحریم ها] حاصل نشد، همه چیز از بین برده خواهد شد.بورس فوری

انتهای خبر

0
0