کدال۳۶۰
1401/02/19
09:40
#ومعادن ❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 🔹 سرمایه فعلی: 84,000,000 میلیون ریال 🔹 تعداد سهام قابل ان...

#ومعادن


❇️ مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات🔹 سرمایه فعلی: ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 تعداد سهام قابل انتشار: ۱۰۸,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۲۹٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱۰۸,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - ۶۴,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال (۵۹٪)


- سود انباشته - ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۴۱٪)
۱۴۰۱-۰۲-۱۹ ۰۹:۴۰:۳۰ (۸۶۷۰۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0