بتاسهم
1400/04/13
08:55
#شستا محمد رضوانی فر، مدیرعامل سرمایه گذاری تامین اجتماعی: بیش از 30 میلیون تن سیمان هلدینگ های شستا در راه بورس کالاست و سایر کالاها از جمله تایر...

#شستا محمد رضوانی فر، مدیرعامل سرمایه گذاری تامین اجتماعی: بیش از ۳۰ میلیون تن سیمان هلدینگ های شستا در راه بورس کالاست و سایر کالاها از جمله تایر نیز به زودی با ورود گسترده به بورس کالا از مشکلات قدیمی بازار از جمله فاصله قیمت بازار آزاد و شرکتها رهایی پیدا میکند.


انتهای خبر

0
0