نوآوران امین
1399/12/05
16:26
آلومراد (#فمراد) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۱۹.۵) درصدی فروش بهم...

آلومراد (#فمراد)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۱۹.۵) درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۸۱.۳۸) درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸


✅رشد ۱۹.۱۴ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0