نوسان روزانه
1399/08/18
12:19
گروه دارویی یکپارچه سبز و پیشبینی ما با #دکوثر از گروه دارویی الان اولین صف خرید رو قیمت ۱۹۱۳ مبارک گروه نوسانی بازار به سمت نوسانگیری رفته برای ج...

گروه دارویی یکپارچه سبز و پیشبینی ما با #دکوثر از گروه دارویی الان اولین صف خرید رو قیمت ۱۹۱۳


مبارک گروه نوسانیبازار به سمت نوسانگیری رفته


برای جبران ضررای وارد شده دوستانی که میخوان عضویت بگیرن با ۲۰٪ تخفیف میتونن استفاده کنن


@eskandari_۳۶۵انتهای خبر

0
0