سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/10/06
15:05
احتمالا ناظر این دو سهم نسبتی با ناظر بازی پرسپولیس و نساجی داره😉

احتمالا ناظر این دو سهم نسبتی با ناظر بازی پرسپولیس و نساجی داره😉


انتهای خبر

0
0