خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/13
22:31
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1401/02/13 ♦️نماد P/NAV 2⃣- ثمسکن ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۱/۰۲/۱۳♦️نماد P/NAV۲⃣- ثمسکن ۴۲٪۳⃣- وساخت ۸۱٪۴⃣- ثشاهد ۹۸٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0