بتاسهم
1399/08/21
15:48
#بموتو در گزارش 12 ماهه به سود4149 ریالی رسیده است که 50% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است

#بموتو در گزارش ۱۲ ماهه به سود۴۱۴۹ ریالی رسیده است که ۵۰٪ از مدت مشابه سال قبل بیشتر است


انتهای خبر

0
0