بیدار بورس
1401/03/25
16:04
🔴تصمیمات خلق الساعه اعتماد مردم را به آتش می کشد #احمد_علیرضا_بیگی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری #بیداربورس در مورد لغو یکباره عرضه #خودرو در ...

🔴 تصمیمات خلق الساعه اعتماد مردم را به آتش می کشد#احمد_علیرضا_بیگی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری #بیداربورس در مورد لغو یکباره عرضه #خودرو در #بورس_کالا توسط #وزارت_صمت، گفت: با اینکه سهم دولت در صنعت خودروسازی به لحاظ مادی سهم اندکی است اما سهم مدیریتی اش قابل توجه است و طبق همین سهم مدیریتی مکلف است که از سود خودروساز دفاع کند چون خودش را در این جهت مکلف می داند.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: دولت به دلیل همین نقش مدیریتی همواره خودروساز را پشت خودش دارد تا زمانی که ما در این خصوص تجدیدنظر نکردیم و دولت در مورد بنگاههای اقتصادی که خودش عهده دار اداره آنهاست تجدید نظر نکرده است منافع دولت با منافع مردم در تعارض قرار می گیرد.


ادامه مصاحبه را از اینجا بخوانید


https://www.bidarbourse.com/news/۱۸۰۹۲/


➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0