کدال۳۶۰
1401/05/31
14:35
#مشاور_فراز اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک ...

#مشاور_فراز


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک▪️ شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۹۰۰٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۳۰ ریال سود محقق کرده است.▪️ «مشاور فراز» با سرمایه ثبت شده ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مبلغ ۳,۰۱۱ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۷٪ کاهش داشته است.
❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۴:۳۵:۱۵ (۹۲۷۰۶۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0