پارسیس تحلیل
1399/11/13
20:00
#پترول بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان - پترول در تاریخ 14 بهمن 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بو...

#پترولبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۳,۵۳۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۲,۰۶۵ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشیمی لردگان - صنایع پتروشیمی کرمانشاه - پتروشیمی جم و پتروشیمی ارومیه.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱۵,۲۸۵ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱۳,۶۹۴ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #پترول ۱۵,۸۱۱ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۴ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0