مجید سلطانی
1399/08/27
11:55
بازار عجیبی داریم، تحلیلگرانی عجیبتر ! اونی که #شستا داره میگه مثبت باز کنید رو بازار تاثیر منفی نزاره! اونی که #شستا نداره میگه خیلی منفی باز کنید...

بازار عجیبی داریم، تحلیلگرانی عجیبتر !


اونی که #شستا داره میگه مثبت باز کنید رو بازار تاثیر منفی نزاره!


اونی که #شستا نداره میگه خیلی منفی باز کنید که رو بقیه بازار تاثیر منفی نزاره !


بالاخره زبانست و ناخودآگاه به سمت منفعت می چرخد !


#شستا را منطقا باید به قیمتی باز کنید که ارزش واقعی سهم است تا بازار متوجه ارزش سهم بشه!انتهای خبر

0
0