کدال۳۶۰
1401/02/28
14:52
#سمتاز صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت سیمان ممتازان کرمان ▪️ شرکت سیمان ممتازان کرمان در دوره 12 ماهه منتهی به...

#سمتاز


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت سیمان ممتازان کرمان
▪️ شرکت سیمان ممتازان کرمان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۲,۵۴۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸٪ افزایش داشته است.▪️ «سمتاز» با سرمایه ثبت شده ۹۹۳,۸۳۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۵۲۶,۰۹۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۲۸ ۱۴:۵۲:۱۴ (۸۸۲۷۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0