تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/11
09:49
#گپارس بدون اثر از فشار فروش بازار و همچنان لنگ حجم مبنا است👆✔️ #نبض_بازار

#گپارس بدون اثر از فشار فروش بازار و همچنان لنگ حجم مبنا است👆✔️#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0