همفکران
1400/09/26
20:27
خروج نقدینگی خرد از بازار و روند منفی شاخص ها

طی ۵ روز معاملاتی گذشته بازدهی شاخص کل منفی ۴،۲ درصد و بازدهی شاخص هموزن منفی ۵،۲ درصد بود. حقیقی ها این هفته در مجموع بیش از ۲ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند...

بازار سرمایه در هفته سوم آذر ماه نیز با رکودی شدید و روندی منفی همراه بود. از شنبه بیستم تا چهارشنبه ۲۴ آذر ارزش کل معاملات بازار سرمایه در مجموع بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن به معاملات خرد اختصاص داشت. خالص ارزش معاملات خرد نسبت به هفته دوم آذر ۴ درصد و در مقایسه با هفته اول آذر ۲۱ درصد کاهش را متحمل شد. رکودی که از هفته سوم اردیبهشت سال جاری تا کنون بی سابقه است.


طی ۵ روز معاملاتی گذشته بازدهی شاخص کل منفی ۴،۲ درصد و بازدهی شاخص هموزن منفی ۵،۲ درصد بود. در پایان هفته دوم آذر ارتفاع شاخص کل در محدوده ۱،۳۴۹،۳۶۵ واحد بود که در پایان هفته سوم آذر به محدوده ۱،۲۹۳،۲۱۳ واحد افول کرد. شاخص هموزن نیز از محدوده ۳۶۳ هزار واحد به ۳۴۴ هزار واحد کاهش یافت.


استراتژی حقیقی ها همچنان خروج از بورس است


در هفته ای که گذشت تراز نقدینگی حقیقی در بازار سرمایه برای سیزدهمین هفته متوالی منفی بود و میل به خروج پول خرد نسبت به هفته گذشته ۱۲۶ درصد افزایش داشت. حقیقی ها این هفته در مجموع بیش از ۲ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. در حالی که طی هفته دوم آذر خروج پول خرد از بازار حدود ۹۸۶ میلیارد تومان بود.صنایع فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی در صدر خروج پول خردبیشترین خروج پول حقیقی به ترتیب از صنایع فلزات اساسی ۳۹۳ میلیارد تومان، خودرو و ساخت قطعات ۳۲۹ میلیارد تومان، محصولات شیمیایی ۲۷۶ میلیارد تومان، بانک ها و موسسات اعتباری ۱۵۱ میلیارد تومان، سرمایه گذاری ها حدود ۱۴۸ میلیارد تومان، بیمه و صندوق بازنشستگی حدود ۱۲۸ میلیارد تومان، فرآورده های نفتی ۱۲۴ میلیارد تومان، شرکت های چند رشته ای صنعتی ۱۰۷ میلیارد تومان، استخراج کانه های فلزی ۹۲ میلیارد تومان و مواد و محصولات دارویی ۹۰ میلیارد تومان انجام شد.


صنعت فلزات اساسی که این هفته در صدر بیشترین خروج پول های حقیقی قرار گرفت از ابتدای مهر ماه تا کنون با بی اقبالی پیاپی مواجه شده و طی سیزده هفته گذشته تراز نقدینگی حقیقی در این صنعت منفی بود. حقیقی ها از ابتدای مهر ماه تا کنون بالغ بر ۶ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان سرمایه از این صنعت خارج کردند.تراز نقدینگی صنعت خودرو و ساخت قطعات برای پنجمین هفته متوالی منفی بود اما این هفته نسبت به هفته های گذشته قدرت خروج پول حقیقی از این صنعت به شدت افزایش یافت. حقیقی ها در حالی طی هفته سوم آذر ماه بیش از ۳۲۹ میلیارد تومان نقدینگی از صنعت خودرو و ساخت قطعات خارج کردند که طی ۴ هفته قبل تر در مجموع شاهد خروج ۸۹ میلیارد تومان سرمایه خرد از این صنعت بودیم. به بیان دیگر شدت خروج پول خرد از نمادهای خودرویی و قطعه ساز در این هفته بیش از ۱۹ برابر نسبت به هفته دوم آذر ماه افزایش یافته است.صنعت محصولات شیمیایی در هفته جاری برای سومین هفته متوالی با خروج پول خرد مواجه بود و این هفته این صنعت در رتبه سومین صدرنشین خروج پول حقیقی قرار گرفت. در این صنعت نیز شاهد افزایش شدت خروج پول حقیقی نسبت به هفته گذشته بودیم. تراز نقدینگی حقیقی در صنعت محصولات شیمیایی طی هفته سوم آذر منفی ۲۷۶ میلیارد تومان بود که در قیاس با هفته دوم آذر ۸۹ درصد افزایش را نشان داد.کدام صنایع با اقبال حقیقی ها همراه هستند؟


صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار به میزان ۳۵۲ میلیارد تومان، صنعت سیمان حدود ۲۵ میلیارد تومان، اوراق و حق تقدم های استفاده از تسه ۸،۵ میلیارد تومان، صنعت اطلاعات و ارتباطات ۴،۶ میلیارد تومان و صنعت تولید و محصولات کامپیوتری حدود نیم میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی را در یک هفته گذشته تجربه کردند و در صدر بیشترین تزریق پول حقیقی قرار گرفتند.


برآیند ورود و خروج نقدینگی حقیقی به صنعت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله برای پنجمین هفته متوالی مثبت بود و این صنعت را در رتبه نخست بیشترین ورود پول حقیقی ها قرار داد. بررسی ها نشان می دهد که شدت تزریق پول خرد به این صندوق ها در قیاس با هفته گذشته بیش از سه برابر شده است. حقیقی ها در حالی طی هفته سوم آذر ماه در مجموع بیش از ۳۵۲ میلیارد تومان وارد این صندوق ها کردند که در هفته دوم آذر ماه این مبلغ برابر با ۸۱ میلیارد تومان بود.اوراق و حق تقدم های استفاده از تسهیلات مسکن رتبه دوم بیشترین جذب پول حقیقی را در هفته سوم آذر به خود اختصاص داده اما قدرت ورود پول حقیقی به این صنعت نسبت به هفته گذشته ۸۰ درصد کاهش داشت. این صنعت که در هفته اول آذر حدود ۴۸ میلیارد تومان و در هفته دوم آذر بیش از ۴۲ میلیارد تومان از نقدینگی حقیقی ها را جذب کرده بود در هفته سوم آذر ورود ۸،۵ میلیارد تومان از سرمایه حقیقی ها را تجربه کرد.صنعت سیمان که این هفته سومین صدرنشین جذب نقدینگی حقیقی ها بود در ۲۰ هفته گذشته متحمل خروج پول خرد شده بود. حقیقی ها از روزهای ابتدایی مرداد ماه تا پایان هفته دوم آذر در مجموع حدود ۱،۲۷۰ میلیارد تومان از نقدینگی های خود را به طور پیاپی طی ۲۰ هفته از صنعت سیمان خارج کردند اما در هفته ای که گذشت حدود ۲۵ میلیارد تومان سرمایه جدید وارد این صنعت کردند.نمادهای صدرنشین خروج و ورود پول حقیقی


از میان نمادها به ترتیب خودرو با بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان، بپاس بیش از ۹۸ میلیارد تومان، خساپا ۸۴ میلیارد تومان، فولاد ۶۲ میلیارد تومان، شستا ۶۰ میلیارد تومان، فایرا ۵۷ میلیارد تومان، میدکو ۵۲ میلیارد تومان، خبهمن ۴۸ میلیارد تومان و شبندر ۴۷ میلیارد تومان لقب بیشترین خروج پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.


بیشترین ورود نقدینگی از سوی حقیقی ها طی یک هفته گذشته در نمادهای اعتماد به مبلغ بیش از ۲۰۳ میلیارد تومان، کمند ۱۳۳ میلیارد تومان، سغدیر حدود ۷۳ میلیارد تومان، افران حدود ۶۲ میلیارد تومان، ثبات حدود ۲۴ میلیارد تومان، کاریز بیش از ۲۲ میلیارد تومان، همای نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان، کامیاب حدود ۱۳ میلیارد تومان، سپر بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان و فردا بیش از ۱۱ میلیارد تومان انجام شد.انتهای خبر

0
0