بورس۳۶۵
1399/08/11
15:23
💰 ارزش معاملات خرد از ابتدای مهر ماه تا امروز ارزش معاملات خرد امروز به نزدیک 5482 میلیارد تومان بود که رقم ضعیفی است و نشان می دهد حقوقی و بازا...

💰 ارزش معاملات خرد از ابتدای مهر ماه تا امروزارزش معاملات خرد امروز به نزدیک ۵۴۸۲ میلیارد تومان بود


که رقم ضعیفی است و نشان می دهد حقوقی و بازاگردان ها امروز هیچ اقدامی در جهت حمایت از بازار نداشتند
.................................《تاریخ: یکشنبه ۱۱ آبان ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0