کارگزاری آبان
1399/09/19
16:19
#بیلت نرخ هر تن بیلت CIS به 521 دلار رسید. نرخ هر تن شمش صادراتی ایران همچنان در دامنه قیمتی 470 تا 490 دلار قرار دارد.

#بیلت


نرخ هر تن بیلت CIS به ۵۲۱ دلار رسید. نرخ هر تن شمش صادراتی ایران همچنان در دامنه قیمتی ۴۷۰ تا ۴۹۰ دلار قرار دارد.
انتهای خبر

0
0