سهم گلچین
1399/11/14
08:58
#شرانل به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (شرانل1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت نفت ايرانول متوقف شد. بديهي است نماد مذك...

#شرانل


به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شرانل۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت نفت ایرانول متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران#مبین


به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهرانانتهای خبر

0
0