بورس۲۴
1401/03/30
09:53
«برکت» زمین می فروشد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه دارویی برکت اعلام نمود در نظر دارد ۷۰.۰۰۰ متر مربع از املاک خود واقع در شهرک سوپا را واگذار نماید.

«برکت» زمین می فروشد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه دارویی برکت اعلام نمود در نظر دارد ۷۰.۰۰۰ متر مربع از املاک خود واقع در شهرک سوپا را واگذار نماید.

برکت
انتهای خبر

0
0