نوآوران امین
1401/02/31
00:37
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (#خکمک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲...

کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (#خکمک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۱۶۵.۴۳ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۴.۳۲ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۱۲.۲۴ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0