سیگنال یاب روزانه
1399/09/03
22:04
#ولساپا سهم در محدوده حمایتی قرار داره، در صورتیکه موفق به شکست خط روند کوتاه مدت بشه میتونه هدف کوتاه مدت رو تاچ کنه هدف کوتاه مدت سهم محدوده 59...

#ولساپاسهم در محدوده حمایتی قرار داره، در صورتیکه موفق به شکست خط روند کوتاه مدت بشه میتونه هدف کوتاه مدت رو تاچ کنههدف کوتاه مدت سهم محدوده ۵۹۰ تومان۹۹/۰۹/۰۶
انتهای خبر

0
0