نوآوران امین
1400/03/02
21:35
صنعتی و شیمیایی رنگین(#شرنگی) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 82 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقای...

صنعتی و شیمیایی رنگین(#شرنگی)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۸۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۴۷,۰۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۱۴,۸۸۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۴۹۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۴۸۰۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0