بتاسهم
1400/12/25
22:36
#تاصیکو در 9 ماهه به سود 29 ریالی رسیده که البته ملاک شرکت سود 12ماهه است

#تاصیکو در ۹ ماهه به سود ۲۹ ریالی رسیده که البته ملاک شرکت سود ۱۲ماهه است


انتهای خبر

0
0