کدال۳۶۰
1401/06/02
14:43
#شجم #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 2,379,036 ...

#شجم


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۲,۳۷۹,۰۳۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸٪ افزایش داشته است.▪️«شجم» با سرمایه ثبت شده ۶,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۴,۸۳۲,۶۵۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۴:۴۴:۵۲ (۹۲۸۴۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0