کافه بورس
1399/10/29
08:58
50 نماد به ارزش 1,347 میلیارد تومان #صف_خرید دارند و 487 نماد به ارزش 6,117 میلیارد تومان #صف_فروش پیش گشایش .

۵۰ نماد به ارزش ۱,۳۴۷ میلیارد تومان #صف_خرید دارند و ۴۸۷ نماد به ارزش ۶,۱۱۷ میلیارد تومان #صف_فروش پیش گشایش .


انتهای خبر

0
0