همفکران
1401/02/11
11:11
📌ادامه گزارش همفکران از مجمع سیمرغ ✅شرکت توسعه کشت ذرت در حوزه کشت بذر فعالیت دارد و بیش از ۹۸ درصد سهام آن متعلق به شرکت سیمرغ است. شرکت صنعتی ...

📌ادامه گزارش همفکران از مجمع سیمرغ
✅شرکت توسعه کشت ذرت در حوزه کشت بذر فعالیت دارد و بیش از ۹۸ درصد سهام آن متعلق به شرکت سیمرغ است. شرکت صنعتی مقوا سازی شرق و کلیه سهام آن متعلق به سیمرغ بوده و سود آن قبل از کسر مالیات ۱۷ میلیارد تومان بوده است و فعالیت شرکت تولید مقوا و شانه تخم مرغ مورد نیاز شرکت سیمرغ را تولید می کند. همچنین شرکت مهرگستران سیمرغ زیاران نیز تماما متعلق به شرکت سیمرغ است و در حوزه اداره مرکز تهیه مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی لازم جهت تولید، بسته بندی و توزیع و فروش محصولات است.✅ریسک های صنعت، ریسک تامین مواد اولیه دلن مصرفی ،نوسانات ارزی و مبادلات بانکی و ریسک بهداشتی و شیوع بیماری های واگیردار است

انتهای خبر

0
0