صدای بورس
1401/03/04
17:57
شرمنده باید سریع پاک کنم همه نمیتونن بدون هزینه وارد بشوند👆👆✅ فقط ۷نفربدون پول قبول میکنم مابقی باید هزینه ۵۰۰هزار تومنی بپردازند تا واردشوند✅ ف...

شرمنده باید سریع پاک کنم همه نمیتونن بدون هزینه وارد بشوند👆👆✅فقط ۷نفربدون پول قبول میکنم مابقی باید هزینه ۵۰۰هزار تومنی بپردازند تا واردشوند✅
فقط ۱۰نفربدو👆👆

انتهای خبر

0
0