ایبنا
1401/06/01
18:58
📌ظرفیت تولید نفت به ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسیده است اوجی، وزیر نفت در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس: 🔹در حال حاضر ظرفیت تولید نفت به ۳ میلیو...

📌 ظرفیت تولید نفت به ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسیده استاوجی، وزیر نفت در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس:🔹در حال حاضر ظرفیت تولید نفت به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا کرده است.@ibenaneswsانتهای خبر

0
0